Kopie van Pink Cute Chic Vintage 90s Vir

Het Transformers bestuur.

Iris.png

Iris Workum

Uitvoerend bestuurslid

Iris Workum is opgeleid als psycholoog en heeft altijd een grote interesse gehad voor persoonlijke ontwikkeling. Zij richt zich hierbij specifiek op het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid; ofwel omgaan met tegenslagen en deze kunnen omzetten in kracht.

Iris is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie van de Transformers Community.

Mariam.png

Mariam Badou

Adviserend bestuurslid

Mariam Badou heeft een achtergrond in gezondheidswetenschappen en houdt zich bij het Verwey-Jonker instituut bezig met onderzoeken op verschillende thema’s binnen het sociaal domein, zoals zorg, maatschappelijke participatie, onderwijs en diversiteit.

 

Zo deed zij onderzoek naar het cultuursensitief zorgaanbod in Nederland, de identiteitsbeleving van jongeren met een migratieachtergrond en gelijke kansen binnen het onderwijs.

 

Mariam doet voornamelijk kwalitatief onderzoek waarvoor ze met jongeren uitgebreid in gesprek gaat over hun ervaringen, hun betrokkenheid bij de maatschappij en de uitdagingen die zij ervaren bij het participeren in de samenleving. Dat gaat naast identiteitsbeleving ook over thema’s binnen het onderwijs en participatie op de arbeidsmarkt.

annebregt.png

Annebregt Dijkman

Adviserend bestuurslid

Annebregt Dijkman is organisatieantropoloog en werkt als onafhankelijk adviseur en onderzoeker op het gebied van inclusie en extremisme.

 

Tevens richt ze zich op 'wicked problems' (maatschappelijke problemen die niet één

oplossing kennen) en kijkt zij middels een holistische benadering naar complexe vraagstukken. Mensen en hun verhalen staan daarin centraal.

Waarom we doen wat we doen.

Wil je graag meer leren over onze missie, visie en aanpak?

Stichting Transformers Community is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 861477194.

Beleidsplan 2021

Jaarverslag 2020

© 2021 Transformers Community