Header over ons.jpg
Wie we zijn en waar we voor staan.

Het is de missie van de Transformers Community om middels een preventieve insteek zoveel mogelijk jongeren te ondersteunen om mentaal weerbaar en veerkrachtig te zijn.

lijn.png

Waarom?

Let's be honest:

Het leven is soms moeilijk.

Als jongere probeer je uit te vinden wie je bent en wat jij wilt met jouw leven.

Tegenwoordig is er steeds minder bewegingsruimte om een antwoord te vinden op deze vragen, door onder andere de toenemende prestatiedruk, het leenstelsel, en de illusie dat succes een keuze is. Er wordt steeds meer verwacht van jongeren, terwijl niemand hen de levenskills meegeeft om hier mee om tegaan. 

Door deze ontwikkelingen komt de mentale gezondheid van jongeren onder druk te staan, wat zich vertaald in onderstaande cijfers.

 

Deze ontwikkeling is schrijnend en een preventieve aanpak is dan ook hard nodig!

Het belang van preventie in cijfers:

lijn onder.png
Circle.png

Versterken van beschermende factoren

Verzwakken van risicofactoren

Onze preventieve aanpak ondersteunt jongeren om

Zelfverzekerd en mentaal gezond te zijn.

Middels ons preventieve aanpak focussen wij op factoren waarvan onderzoek heeft aangetoond dat deze ten grondslag liggen aan mentale problemen. 

Zo richten wij ons op het versterken van een positief zelfbeeld, het kunnen én durven stellen van grenzen, en omgaan met verwachtingen vanuit de omgeving. Zo zetten we het individu in haar of zijn kracht. 

Daarnaast verzwakken we waar mogelijk maatschappelijke factoren die een negatieve impact hebben op de mentale gezondheid van jongeren. Zo maken we ons sterk voor het doorbreken van taboes en het creëren van meer openheid over onze mentale gesteldheid.

lijn.png

Het team

Iris.png

Iris Workum

Oprichter

Na jaren van onzekerheid, negatieve gedachten en weggestopte emoties, belandde Iris in een depressie.

Na deze periode sprak zij over haar ervaringen met anderen. Zij vond het opmerkelijk hoeveel jongeren óók worstelden met gevoelens van onzekerheid en negatieve gedachten. Ook zij wisten, net als Iris destijds, niet goed hoe hiermee om te gaan.

 

Daarom richtte Iris de Transformers Community op: een plek waar we erkennen dat het leven soms kut is, en samen leren hoe we die momenten omzetten in kracht. 

Anne.png

Anne Smit

Community Manager

Anne is zo'n persoon die veel warmte en positiviteit uitstraalt, en waarbij je direct op je gemakt voelt. Ze is dan ook niet voor niets onze Community Manager.

Anne bewaakt de veilige sfeer binnen de community. Ze is het eerste aanspreekpunt voor leden en zorgt ervoor dat zij zich gezien en gehoord voelen.

Estrella.png

Estrella Yorks

Coach

Naouel.jpg

Naouel Mahdioui

Coach

82c6520f-c3a1-4802-ae42-aa47a14b34e7-768

Tim de Ridder

Coach

lijn onder.png

Het bestuur

Iris.png

Iris Workum

Uitvoerend bestuurslid

Iris Workum is opgeleid als psycholoog en heeft altijd een grote interesse gehad voor persoonlijke ontwikkeling. Zij richt zich hierbij specifiek op het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid; ofwel omgaan met tegenslagen en deze kunnen omzetten in kracht.

Iris is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie van de Transformers Community.

Mariam.png

Mariam Badou

Adviserend bestuurslid

Mariam Badou heeft een achtergrond in gezondheidswetenschappen en houdt zich bij het Verwey-Jonker instituut bezig met onderzoeken op verschillende thema’s binnen het sociaal domein, zoals zorg, maatschappelijke participatie, onderwijs en diversiteit.

 

Zo deed zij onderzoek naar het cultuursensitief zorgaanbod in Nederland, de identiteitsbeleving van jongeren met een migratieachtergrond en gelijke kansen binnen het onderwijs.

 

Mariam doet voornamelijk kwalitatief onderzoek waarvoor ze met jongeren uitgebreid in gesprek gaat over hun ervaringen, hun betrokkenheid bij de maatschappij en de uitdagingen die zij ervaren bij het participeren in de samenleving. Dat gaat naast identiteitsbeleving ook over thema’s binnen het onderwijs en participatie op de arbeidsmarkt.

annebregt.png

Annebregt Dijkman

Adviserend bestuurslid

Annebregt Dijkman is organisatieantropoloog en werkt als onafhankelijk adviseur en onderzoeker op het gebied van inclusie en extremisme.

 

Tevens richt ze zich op 'wicked problems' (maatschappelijke problemen die niet één

oplossing kennen) en kijkt zij middels een holistische benadering naar complexe vraagstukken. Mensen en hun verhalen staan daarin centraal.

Stichting Transformers Community is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 861477194.

Beleidsplan 2021

Jaarverslag 2020

© 2021 Transformers Community