Kopie van Pink Cute Chic Vintage 90s Vir

Over ons.

Leer ons en ons werk kennen.

Het is de missie van de Transformers Community om middels een preventieve insteek zoveel mogelijk jongeren te ondersteunen om mentaal weerbaar en veerkrachtig te zijn.

lijn.png

Waarom?

Let's be honest:

Het leven is soms moeilijk.

Als jongere probeer je uit te vinden wie je bent en wat jij wilt met jouw leven.

Tegenwoordig is er steeds minder bewegingsruimte om een antwoord te vinden op deze vragen, door onder andere de toenemende prestatiedruk, het leenstelsel, en de illusie dat succes een keuze is. Er wordt steeds meer verwacht van jongeren, terwijl niemand hen de levenskills meegeeft om hier mee om tegaan. 

Door deze ontwikkelingen komt de mentale gezondheid van jongeren onder druk te staan, wat zich vertaald in onderstaande cijfers.

 

Deze ontwikkeling is schrijnend en een preventieve aanpak is dan ook hard nodig!

Het belang van preventie in cijfers:

lijn onder.png
Circle.png

Versterken van beschermende factoren

Verzwakken van risicofactoren

Onze preventieve aanpak ondersteunt jongeren om

Zelfverzekerd en mentaal gezond te zijn.

Middels ons preventieve aanpak focussen wij op factoren waarvan onderzoek heeft aangetoond dat deze ten grondslag liggen aan mentale problemen. 

Zo richten wij ons op het versterken van een positief zelfbeeld, het kunnen én durven stellen van grenzen, en omgaan met verwachtingen vanuit de omgeving. Zo zetten we het individu in haar of zijn kracht. 

Daarnaast verzwakken we waar mogelijk maatschappelijke factoren die een negatieve impact hebben op de mentale gezondheid van jongeren. Zo maken we ons sterk voor het doorbreken van taboes en het creëren van meer openheid over onze mentale gesteldheid.

Stichting Transformers Community is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 861477194.

Beleidsplan 2021

Jaarverslag 2020

© 2021 Transformers Community